IMAPO s.r.o.

 

Komplexní služby v oblasti správy pohledávek a řízení rizik

 

 

kancelar@imapo.cz

 

 

IČ: 02137895

 

Sídlo: Těsnohlídkova 964/11, 613 00 Brno

 

 

 

 

Náhrada škody, pojistná událost, dopravní nehoda, zápůjčka náhradního vozidla, amortizace, korekce nákladů na materiál, znalecký standard, likvidátor, pojistné plnění, náhrada škody.